Жоспар тармағы #249130


Тапсырыс берушіТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ"
Орыс тілінде атауыРаботы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации
Мемлекеттік тілде атауыЖобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар
ТЖҚК коды821913.000.000006
Орыс тілінде сипаттамасыРаботы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации
Мемлекеттік тілдегі сипаттамаЖобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар
Орыс тілінде қосымша сипаттамасыреконструкция отпускных устройств с рабочей башни элеватора ЛВ-3х175 на ж/д вагоны (демонтаж изношенных самотечных труб, пробивка новых отпускных отверстий (8 шт.), монтаж новых отпускных самотечных труб с целью увелечения производительности (сокращения времени погрузки ж/д вагонов), монтаж 16-ти реечных задвижек и т.д.
Мемлекеттік тілдегі қосымша мінездемеЛВ-3х175 элеваторының жұмыс мұнарасынан теміржол вагондарына дейінгі бөлу құрылғыларын қайта құруды дамыту (тозған гравитациялық құбырларды демонтаждау, жаңа шығару тесіктерін тесу (8 дана), өнімділікті жоғарылату мақсатында ауырлық күшінің жаңа құбырларын орнату) теміржол вагондарын тиеу уақыты), 16 тіректі және пиньонды клапандарды орнату және т.б.
Жылы2021
АйыМамыр
Жеткізілім мерзімі15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика
Толық бағасын есептеп шығару

150000.00 тг. x 1.000 Жұмыс = 150000.00 тг.

Аванстық төлемді есептеп шығару

150000.00 тг. x 0% = 0 тг.

Сатып алу әдісіШартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу
МәртебеКелісім-шарт бекітілді

Назар салыңыз!

По данному пункту плана 2021 ж. 5 мамыр заказчиком ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЫҚ ҚОЙМАЛАРЫ" было указано обоснование применение способа Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу:

11) приобретения однородных товаров, работ и услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год
11) егер мұндай біртекті тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір мың еселенген мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

Жеткізу орындары

Барлығы 1 жазба.
Елді мекенЖеткізу орныСаны
ҚазақстанСеверо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Hовоишимский с.о., с.Hовоишимское,ул.Зерновая, 141.000