Жаңалықтар / Портал Нұсқасы 20.0


Құрметті Қолданушылар!

ЕЭП командасы cізді Еуразиялық электрондық порталдын жана нұсқасының шығуы туралы хабардар етеді.

ЕЭП командасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасарының бұйрығына сәйкес Еуразиялық электрондық порталдың жаңа нұсқасының шығуы туралы хабарлайды - Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде Ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидалары".

Портал Нұсқасы 20.0:

 • "Ашық тендер"тәсілімен жарияланған сатып алуға өзгерістер енгізу пысықталды. Тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізілген кезде - сатып алу аяқталады, "алдын ала талқылау" тәсілімен жаңа сатып алу жасалады.»;
 • Өтінімдерді қабылдау басталғанға дейін тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізбестен, сатып алудың сипаттамалық бөлігін редакциялау мүмкіндігі қосылды;
 • "Баға ұсыныстарын сұрату" тәсілімен сатып алуда "шарт жобасын" және "техникалық ерекшелікті" қалыптастыру мүмкіндігі қосылды;
 • Сатып алуды жүзеге асыру туралы Ереженің нормаларына сәйкес комиссияның дауыс беру тұжырымдары және өнім берушілердің сұраулары бойынша шешім қабылдау пысықталды;
 • Хаттамалардағы ақпарат түзетілді;
 • Ережеге сәйкес "бір көзден сатып алу" тәсілімен сатып алу бойынша шығыс нысандары пысықталды;
 • Шартты тікелей жасау жолымен бір көзден сатып алуды қолдану негіздемелері анықтамалығы қосылды;
 • Шартты тікелей жасау жолымен "бір көзден" тәсілінде шарттың әрбір мәні бойынша өнім берушінің бірлігі үшін баға енгізу мүмкіндігі іске асырылды;
 • Тапсырыс берушіден шартты "ішкі келісу" мүмкіндігі қосылды;
 • Келісу тарихын, жүргізілген төлемдерді және мөр үшін қол қойылған шартты көрсете отырып, жария шарттар іске асырылды;
 • Келісім нәтижелері бойынша шартты қайта құру мүмкіндігі іске асырылды.

Егер сізде Еуразиялық электрондық порталдың функционалдығын жетілдіру немесе кеңейту бойынша идеялар болса, сіз оларды электрондық мекенжайға жібере аласыз idea@mitwork.net - біз жаңа ұсыныстраға әркашан дайынбыз!


Квазигоссекторға арналған шарт, ішкі келісу, шартты көпшілік алдында қарау, квазигоссекторға арналған БЦП, квазигоссекторға арналған ашық тендер, дауыс беруді тұжырымдау, ИОИП үшін негіздемелер анықтамалығы

2020 ж. 20 қаң., 09:00:00