Жоспар тармағы #249114


Тапсырыс беруші«Завод им. С.М.Кирова» Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде атауыПлашка
Мемлекеттік тілде атауыТақтайша
ТЖҚК коды257340.160.000002
Орыс тілінде сипаттамасыдля метрической резьбы, круглая
Мемлекеттік тілдегі сипаттамаметрлік бұрандаға арналған, дөңгелек
Орыс тілінде қосымша сипаттамасыПлашка М 12х1,75
Мемлекеттік тілдегі қосымша мінездемеПлашка М 12х1,75
Жылы2021
АйыМамыр
Жеткізілім мерзіміне более 30 рабочих дней со дня 50% предоплаты
Толық бағасын есептеп шығару

475.00 тг. x 60.000 Дана = 28500.00 тг.

Аванстық төлемді есептеп шығару

28500.00 тг. x 50% = 14250 тг.

Сатып алу әдісіШартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу
МәртебеКелісім-шарт бекітілді

Назар салыңыз!

По данному пункту плана 2021 ж. 6 мамыр заказчиком «Завод им. С.М.Кирова» Акционерлік қоғамы было указано обоснование применение способа Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу:

11) приобретения однородных товаров, работ и услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год
11) егер мұндай біртекті тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір мың еселенген мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

Жеткізу орындары

Барлығы 1 жазба.
Елді мекенЖеткізу орныСаны
ҚазақстанСолтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.60.000