Жоспар тармағы #249083


Тапсырыс беруші«Завод им. С.М.Кирова» Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде атауыМетчик
Мемлекеттік тілде атауыТаңбалағыш
ТЖҚК коды257340.100.000009
Орыс тілінде сипаттамасымашинно-ручной
Мемлекеттік тілдегі сипаттамамашиналы-қолдық
Орыс тілінде қосымша сипаттамасыМетчик Машинно-ручной М 16х1
Мемлекеттік тілдегі қосымша мінездемеМетчик Машинно-ручной М 16х1
Жылы2021
АйыМамыр
Жеткізілім мерзіміне более 30 рабочих дней со дня 50% предоплаты
Толық бағасын есептеп шығару

1333.93 тг. x 30.000 Дана = 40017.90 тг.

Аванстық төлемді есептеп шығару

40017.90 тг. x 50% = 20008,95 тг.

Сатып алу әдісіШартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу
МәртебеКелісім-шарт бекітілді

Назар салыңыз!

По данному пункту плана 2021 ж. 6 мамыр заказчиком «Завод им. С.М.Кирова» Акционерлік қоғамы было указано обоснование применение способа Шартты тікелей жасау арқылы бір көзден сатып алу:

11) приобретения однородных товаров, работ и услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год
11) егер мұндай біртекті тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір мың еселенген мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу

Жеткізу орындары

Барлығы 1 жазба.
Елді мекенЖеткізу орныСаны
ҚазақстанСолтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.30.000