КӨПШІЛІК ОФЕРТАСЫ


ЖАРИЯ ШАРТ (ЖАРИЯ ОФЕРТА)

«EEP.MITWORK.KZ» Еуразиялық Электрондық Порталдын

электрондық сервистеріне қолжетімділік беру бойынша қызмет көрсету туралы

Бұдан әрі «Оператор» деп аталатын «MITWORK» ЖШС, бұдан әрі «ЕЭП Қатысушысы» деп аталатын кез келген заңды және жеке тұлғаға Интернет жүйесінде ақылы электрондық қызметтерді (бұдан әрі - Қызметтер) көрсетуді ұсынады.

Осы ұсыныс Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395 бабына сәйкес жария офертасы болады (бұдан әрі – Шарт), Оператордың порталында орналасқан ЕЭП-ты қолдану туралы Келісімге қол қойып және eep.mitwork.kz адресі бойынша орналасқан Оператордың Порталында тіркеу бойныша әрекеттерді жасау жолымен - Қатысушымен бағдарлы іс-қимылды іске асыруы ҚР Азаматтық Кодексінің 396 бабына сәйкес толық және сөзсіз талаптарын қабылдау (акцепт) деп саналады.

Қазақстан Республикасынынң Азаматтық Кодексінің 395,396 баптарына сәйкес төмендегі талаптарды қабылдаған жағдайда осы офертаның акцептін атқаратын заңды және жеке тұлға ҚАТЫСУШЫ, ал ОПЕРАТОР және ҚАТЫСУШЫ бірлесіп – Оферта шартының ТАРАПТАРЫ болады ...

Құжаттың толық нұсқасын жүктеу