Жоба туралы толықтау


Еуразиялық электрондық портал – бұл электрондық сатып алу порталы, арналған:

 • функционалды жалдау принципі бойынша сатып алуға қатысушылар үшін он-лайн қызметтерді ұсынуға;

 • Тапсырыс берушінің сатып алу рәсімінің автоматтандыру/электронизациялаудың толық кезеңін ұсыну және оны ақпараттық кеңістікке ( жоспарлау, хабарландыру, сайлау жүргізу, қорытынды шығару) біріктіру;

 • Электрондық коммерция қатысушылары үшін сатып алуды бақылау және орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз етуге;

 • Жоспарланатын сатып алу, ниет, сатып алуға қатысуға шақыру туралы ақпараттық қызметтер.


ЕЭП – бұл территориалды орналасқан байланыстан тыс, барлық мүдделі субъектілер үшін тең шарттар жасау арқылы он-лайн сатып алуды өткізу үшін бәсекелі және транспарентті ортаны ұсынатын бірінші толығымен отандық коммерциялық алаң.

Жобаның міндеті:

 • Өнім берушілерге сатып алуға инвестициялық шығындарсыз қатысу үшін ақысыз және оңай тіркеуді қамтамасыз ету арқылы адал бәсекелестік принципі бойынша бәсекелі орта құруға;
 • Тауар, жұмыс және қызметтердің барлық Өңім берушілеріне тең құқықтарды беруге;
 • Сот шешімдерімен жосықсыз деп табылған жосықсыз қатысушылардың, банкротқа ұшырау және тарату сатысында жүрген өнім берушілерді, және де Мемлекеттік Кірістер Комитетімен жалған кәсіпорын деп табылған компаниялардың қатысуын жоюға қатысты Тапсырыс берушілерге қауіпсіз орта жасауға;
 • Адамдық фактор төмендетуге соның салдарында сатып алу әрекетін жүргізу кезде құқық бұзушылық, теріс пайдаланушылықтың саның төмендетуге;
 • Тауар/жұмыс/ қызмет Өнім берушілерді ашықты он-лайн таңдау үшін әр-түрлі құрал-саймандар жиынтығын құру;
 • Өнім берушілер үшін өнімдерді өткізу және жариялау үшін қосымша он-лайн құрал-саймандарды құру;
 • Сатып алу әрекетінің тиімділігін талдауға бақылау құрал-саймандарын ұсынуға;
 • Жаңа өткізу нарығын, бизнес әріптестерің іздеуге электрондық мүмкіндікті ашуға;
 • Тауар, жұмыс, қызмет Өнім берушілерді таңдау кезінде айқындықты арттыруды қамтамасыз етуге.

АРТҚА ҚАЙТУ