Портал туралы


  • алдыңғы қатарлы технология және меншікті өңдеу негізінде 100% қазақстандық қамтумен;
  • «Ақпаратты Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасына сәйкес сервистік үлгісім принципі бойынша;
  • сіздердің ұйым тарапынан инвестициялық шығындарсыз;
  • табиғатты сақтау мүмкіндігімен рәсімді өткізуде қағазды үнемдеу арқылы.

  • сатып алуды өткізу туралы жариялауға;
  • Өнім берушілерден баға және тендерлік ұсыныстарды жинауға;
  • тендерлік коммиссияны даусқа салуды және Өнім берушілерден тендерлік өтінімдерін бағалауды жургізуге;
  • дағдылы тәртіпте қорытындыны жасап және қорытындысы туралы электрондық хаттама алуға;
  • құжаттырды сақтауды және әлемнің кез келген жерінен қаупсіз қолжетімділікті қамтамасыз етуге.


АРТҚА ҚАЙТУ